LOMAKKEET 22.12.2008

 

Lomakkeet ovat joko pdf -muodossa (Acrobat reader) tai doc -muodossa (Word6). Osa pdf -muodossa olevista lomakkeista on tarkoitettu vain tulostettavaksi (passiivinen), osan voi täyttää näytöllä ennen tulostamista (aktiivinen).


Lomakkeet voi myös kopioida omalle kovalevylle / levykkeelle.

Mikäli tietokoneessasi ei ole vielä Acrobat reader ohjelmaa, voit ladata sellaisen ilmaiseksi suoraan Adobelta osoitteesta:
http://www.adobe.com/fi/products/acrobat/readstep2.html?promoid=BPBJN

ALKOHOLIASIAT; ALKOHOLÄRENDEN

Sähköiset lomakkeet

Lomakkeiden käyttämä VRK:n root -varmenne ei ole oletuksena selaimissa (esim. IE). Jos varmennetta ei ole asennettu selain ilmoittaa varmennevirheestä.  Varmenteen lisääminen tarvitsee tehdä vain kerran. Lataa varmenne tästä ennen lomakkeen täyttämistä (asennuksen pikaohje).

Anniskelun neljännesvuosi-ilmoituslomake  Lomake toimii IE:n versiolla 4.x  -> tai Netscapen versiolla 6.1.

Vähittäismyynnin vuosi-ilmoituslomake  Lomake toimii IE:n versiolla 4.x  -> tai Netscapen versiolla 6.1.

Sähköinen lausunto (vain viranomaiskäyttö)

 

Vähittäismyynti; Detaljhandel

 

 

 

 

 

Vähittäismyyntilupahakemus  (enint 4,7 % käymisteitse valmistetut alkoholijuomat)

 

 

Ansökan om detaljhandelstillstånd  (högst 4,7 % genom jäsning tillverkade alkoholdrycker)

 

 

 

 

 

Ilmoitus toimimisesta maahantuojana / Anmälan Kommersiell import av alkoholdryck för servering eller detaljhandel

 

 

Hakuohje Alkoholin kaupallinen maahantuonti anniskelua tai vähittäismyyntiä varten / Anvisning Kommersiell import av alkoholdryck för servering eller detaljhandel

 

 

 

 

 

Vähittäismyynnin vuosi-ilmoitus.pdf (aktiivinen)

 

 

Årsrapport om detaljförsäljning.pdf (aktiv)

 

 

 

 

 

Vähittäismyynnin vuosi-ilmoitus  (sähköinen)

 

 

Årsrapport om detaljförsäljning (elektrisk)

 

Anniskelu; Servering

 

 

 

 

 

Anniskelulupahakemus Hakemus lähetetään lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolle

 

 

Ansökan om serveringstillstånd Ansökan skall inlamnas till länsstyrelsens social- och hälsoavdelning

 

 

 

 

 

Jatkoaikahakemukset lääninhallituksille  1.1.2004 alkaen

 

 

Jatkoaikahakemus

 

 

 Ansökan om förlängd serveringstid

 

 

 

 

 

Ilmoitus toimimisesta maahantuojana / Anmälan Kommersiell import av alkoholdryck för servering eller detaljhandel

 

 

Hakuohje Alkoholin kaupallinen maahantuonti anniskelua tai vähittäismyyntiä varten / Anvisning Kommersiell import va alkoholdryck för servering eller detaljhandel

 

 

 

 

 

Anniskelun neljännesvuosi-ilmoitus.pdf

 

 

Kvartalsrapport.pdf (aktiv)

 

 

Anniskelun neljännesvuosi-ilmoitus (sähköinen)
Kvartalsrapport (elektrisk)

 

 

 

 

Väkiviinan, lievästi denaturoidun etanolin ja/tai alkoholivalmisteen maahantuonti-, valmistus ja tukkumyynti

 

 

 

 

 

Lupahakemus –lomake uusi lupa

 

 

 Hakuohje väkiviina

 

 

 Hakuohje alkoholivalmiste, denaturoitu etanoli

 

 

 

Alkoholijuoman tukkumyynti / Partihandel / Wholesale of alcoholic beverages

 

 

 

 

 

Lupahakemus -lomake uusi lupa / Ansökan / Application

 

 

Hakuohje tukkumyyntilupa / Anvisningar för ansökan om partihandelstillstånd för alkoholdrycker / Wholesale of alcoholic beverages

 

 

 

 

Luvan muutoshakemus -lomake / Ansökan om ändring av partihandelstillstånd

 

 

Voimassa olevan luvan muuttaminen ja muutosmaksut /Ändring av ett giltigt tillverknings/partihandelstillstånd

 

 

 

 

Omavalvontasuunnitelma -lomake / Egenkontrollsplan för partihandlare

 

 

Omavalvontaohje alkoholijuomien tukkumyyjille / Anvisning för egenkontroll av partihandlare av alkoholdrycker

 

 

 

 

Hakemuslomake elintarvikehuoneiston hyväksymiseksi / Ansökan om godkännande av livsmedelslokal

 

 

 

 

Ilmoitus alkoholijuoman takaisinvedosta

 

 

 

Alkoholijuomien valmistus / Tillverkning

 

 

 

 

 

Lupahakemus -lomake uusi lupa / Ansökan

 

 

Hakuohje valmistuslupa

 

 

 

 

 

Luvan muutoshakemus -lomake / Ansökan om ändring av tillverkningstillstånd

 

 

Voimassa olevan luvan muuttaminen ja muutosmaksut /Ändring av ett giltigt tillverkningstillstånd

 

 

 

 

 

Omavalvontasuunnitelma / Egenkontroll

 

 

 

 

 

Hakemuslomake elintarvikehuoneiston hyväksymiseksi / Ansökan om godkännande av livsmedelslokal

 

 

 

 

 

Ilmoitus alkoholijuoman takaisinvedosta

 

 

 

 

Luomutuotantoon hakeminen

 

 

 

 

 

Hakemus luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään / Ansökan om ansluting till kontrollsystemet av ekologisk produktion

 

 

 

 

Tilaviini –nimen hakeminen

 

 

 

 

 

Tilaviini -nimen hakemuslomake / Ansökan om rätt till benämningen gårdsvin

 

 

 

 

Ilmoitus toimimisesta maahantuojana / Kommersiell import av alkoholdryck för servering eller detaljhandel

 

 

 

 

 

Ilmoitus toimimisesta maahantuojana / Anmälan Kommersiell import av alkoholdryck för servering eller detaljhandel

 

 

Hakuohje Alkoholin kaupallinen maahantuonti anniskelua tai vähittäismyyntiä varten / Anvisning Kommersiell import av alkoholdryck för servering eller detaljhandel

 

 

 

 

Raportointilomakkeet valmistus- ja tukkumyynti

 

 

 

 

 

Alkoholijuomien valmistusilmoitus/astiointi-ilmoitus

 

 

Maahantuontiraportti / Anmälan för import

 

 

Toimitusilmoitus / Leveransanmälan

 

 

Tuoteilmoitus / Produktanmälan

 

 

 Rypäleviinin varastoilmoitus / Lagerrapport

 

 

Väkiviinan ja denaturoidun etanolin tuoteilmoitus

 

 

Kolmansista maista tuodut luomutuoteet

 

 

 

 

Teollisuus- ja keittiöalkoholi / Industri- och köksalkohol

 

 

 

 

 

Hakemus uusi (käyttölupa) / Ansökan ny (om användningstillstånd)

 

 

Hakuohje (terveyskeskukset, teollisuuslaitokset, käsityöläiset elektroniikkateollisuus jne.)

Anvisningar för ansökan om användningstillstånd (hälsovårdscentralen, industri, handverkaren etc)

 

 

Hakuohje (anniskeluravintolat) / Anvisningar för ansökan om användningstillstånd för serveringsrestaurangen

 

 

 

 

 

Muutoshakemus voimassa olevaan käyttölupaan / Ansökan om ändring av användningstillstånd

 

 

Voimassa olevan luvan muuttaminen ja muutosmaksut / Ändring av ett giltigt industri/köksalkoholtillstånd

 

 

 

 

 

Ilmoitus toimimisesta maahantuojana / Anmälan Kommersiell import av alkoholdryck för servering eller detaljhandel

 

 

 

 

 

 

 

Hakemus ammattijulkaisuksi, jossa väkevien alkoholijuomien mainonta on sallittu

 

 

 

 

Hakemus uusi (ammattijulkaisuksi, jossa väkevien alkoholijuomien mainonta on sallittu)

 

 

 

 

 

Muutoshakemus voimassa olevaan lupaan (ammattijulkaisuksi, jossa väkevien alkoholijuomien mainonta on sallittu

 

 

 

 

Etyylialkoholin tuotanto, myynti, tuonti, vienti ja varastointi

 

 

 

 

 

Lomake etyylialkoholista kerättävät tiedot

 

 

Saatekirje etyylialkoholin valmistajille, tukkumyyjille ja maahantuojille

 

 

Etyylialkoholitietojen raportointiohje

 

 

 

 

Kemikaalit; Kemikalier; Chemicals

 

 

 

 

 

Käyttöturvallisuustiedote / Kemikaalitietojen ilmoituslomake.doc

 

Säkerhetsdatablad / Kemikalieanmälan

 

Safety Data Sheet/Information Form for Chemicals Data

 

 

 

 

 

 

Ympäristöterveydenhuolto; Miljöhälsovård

 

 

 

 

 

Todistus aluksen saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta / aluksen saniteettitoimenpiteistä

 

 

Formulär för intyg om befrielse från hälsokontroll för fartyg / Intyg om hälsokontroll för fartyg

 

 

Ship sanitation control exemption certificate / Ship sanitation control certificate

 

 

Terveydenhuollon jätteet

Keräyksen käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoituksen yleiset suuntaviivat

 

 

Mallitarrat jätteiden merkitsemiseksi (PMS)

Mallitarrat jätteiden merkitsemiseksi (CMYK)

 

 

Avfall inom hälsovården

 

 

Dekalmodeller för märkning av avfall från hälsovården (PMS)

Dekalmodeller för märkning av avfall från hälsovården (CMYK)