Alkoholivalmisteen tukkumyyntihakemus

16.11.2007 Dnro 31/43/2007

 

Alkoholivalmisteella tarkoitetaan yli 2,8 tilavuus -% etyylialkoholia sisältävää ainetta, joka ei ole alkoholijuomaa eikä väkiviinaa. Alkoholivalmistetta ovat mm:

·         teknokemian tuotteet

·         kosmetiikka

·         liuottimet

·         erilaiset elintarvikkeet ja niiden raaka-aineet kuten esim. hedelmäsäilykkeet, makeiset, aromit, esanssit, luontaistuotteet jne.

 

Luvan edellytykset

 

Alkoholivalmistetta saa tuoda maahan kaupalliseen tarkoitukseen se jolle Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on myöntänyt tukkumyyntiluvan (ei koske vahvasti denaturoitua alkoholia).

 

Tuotevalvontakeskus voi myöntää alkoholivalmisteen tukkumyyntiluvan sille, jolla harkitaan olevan tähän tarvittavat edellytykset ja vaadittava luotettavuus. Tuotevalvontakeskus voi asettaa tukkumyynnille valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja.

 

Tuotevalvontakeskuksen myöntämä lupa on asiakaskohtainen. Lupaan kirjataan asiakkaan nimen ja varaston osoitteen lisäksi tuotevalikoiman tullitariffinimikkeet.

 

Luvan voimassaolo

 

Lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevaksi ja se on voimassa niin kauan kuin luvanhaltijan katsotaan täyttävän luvan edellytykset.

 

Luvanhaltijan velvollisuudet

 

Luvanhaltija on velvollinen ilmoittamaan Tuotevalvontakeskukselle luvanhaltijan tiedoissa tai toiminnassa tapahtuneista muutoksista. Myös luvan lopettamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti Tuotevalvontakeskukselle.

 

Maksut 2007-2009

 

Uusi lupa 110 €. Maksu peritään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1395/2006) mukaisesti pääsääntöisesti postiennakolla.

 

Luvan hakeminen

 

Lupa haetaan kirjallisesti Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselta hakemuslomakkeella (www.sttv.fi → lomakkeet). Lupahakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

                     

·         kaupparekisteriote, korkeintaan 3 kk vanha

·         selvitys varastointipaikasta ja jakelutavasta

·         selvitys tuotteista ja tuotevalvonnan järjestämisestä

·         maahantuotavien tuotteiden tullitariffinimikkeet

 

Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen:

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

Alkoholin tuotevalvontayksikkö

PL 210 (Säästöpankinranta 2 A)

00531 Helsinki

 

 

Lisätietoja alkoholivalmisteen tukkumyyntiluvista saa Sosiaali- ja terveydenhuollontuotevalvontakeskuksen Alkoholin tuotevalvontayksiköstä numerosta 09-3967 2752 tai 09-3967 2801 tai osoitteesta: atva@sttv.fi.